Wachtlijst op de dag zelf

Wachtlijst op de dag zelf
Op de dag zelf zijn er bijna altijd mensen verhinderd. Voor deze kaarten wordt vanaf een uur voor aanvang aan de kassa volgnummers uitgedeeld  voor de wachtlijst. U kunt zich hiervoor niet op voorhand aanmelden. Vanaf ongeveer een kwartier voor aanvang worden de vrijgekomen plaatsen verkocht in volgorde van de wachtlijst.

Online wachtlijst
Voor sommige voorstellingen openen wij een online wachtlijst. Dat doen we alleen als we vermoeden dat er nog kaarten vrijkomen vóór de voorstellingsdag. Dit is niet bij alle voorstellingen het geval. Als er een online wachtlijst is, vermelden wij dit bij de voorstelling onder de kaartverkoopbalk met een link naar de online wachtlijst.