Ik wil een ander bedrag doneren

U kunt een eenmalige donatie doen door het door u gewenste bedrag over te maken op (IBAN) rekeningnummer NL65 RABO 0104 0454 50 t.n.v. Stichting Stadsschouwburg, o.v.v. donatie. Elke donatie is meer dan welkom!

Fiscaal gunstig geven
De Stadsschouwburg is een goed doel. Dat betekent dat u uw gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Lees hier meer over fiscaal gunstig geven. Voor vragen, neem contact op met Martine Weide, 020 - 523 78 67.