Fiscale voordelen

De Stadsschouwburg is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan de Stadsschouwburg kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.
Lees meer

Geven als particulier

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgeboden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uitleg en voorbeelden

Maak uw gift over via bankrekening (IBAN) NL65 RABO 0104 0454 50 t.n.v. Stichting Stadsschouwburg Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

Periodieke gift
Wilt u vaker schenken en/of niet te maken hebben met drempels of maxima, sluit dan een lijfrente af. Daarvoor stelt de Stadsschouwburg een notariële akte op waarin staat dat u voor tenminste 5 jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Deze giften zijn volledig aftrekbaar. De schouwburg neemt de kosten en de organisatie van de akte voor zijn rekening als u gebruik maakt van onze notaris.
Vanaf januari 2014 is het niet meer verplicht een notariële akte op te stellen. De Belastingdienst biedt vanaf dan een modelovereenkomst voor periodieke giften aan op haar website. Lees meer

Geven als bedrijf

Verbind u als bedrijf aan de Stadsschouwburg Amsterdam. De hoogstaande programmering en het unieke monumentale gebouw bieden vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Bedrijfssponsor worden kan op verschillende manieren: van hoofdsponsor tot sponsor van een bepaalde voorstelling of een rekwisiet. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van deze samenwerking met bijzondere tegenprestaties te bespreken: Nynke de Haan, 020 - 523 78 66.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nynke de Haan, 020 - 523 78 66.