Fiscale voordelen

De Stadsschouwburg is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan de Stadsschouwburg kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.
Lees meer

Geven als particulier

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgeboden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uw gift levert u belastingvoordeel op aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken.

Voorbeeld:
U doet een gift van €1000,-. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus €250,-. U mag dan €1875,- aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Uitleg en voorbeeld
Maak uw gift over via bankrekening (IBAN) NL65 RABO 0104 0454 50 t.n.v. Stichting Stadsschouwburg Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

Periodieke gift

Wilt u vaker schenken en/of niet te maken hebben met drempels of maxima, sluit dan een lijfrente af. Daarvoor stelt de Stadsschouwburg een notariële akte op waarin staat dat u voor tenminste 5 jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Deze giften zijn volledig aftrekbaar. De schouwburg neemt de kosten en de organisatie van de akte voor zijn rekening als u gebruik maakt van onze notaris.
Sinds januari 2014 is het niet meer verplicht een notariële akte op te stellen. Voor schenkingen  tot €1000 kunt u gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst. Lees meer