Schenken en nalaten

Als liefhebber van kunst & cultuur steunt u de Stadsschouwburg van harte met een periodieke schenking of door de Stichting Stadsschouwburg Amsterdam te vernoemen in uw laatste wil. Elke schenking aan de Stadsschouwburg is welkom.

Exclusieve privileges, voor u of voor mensen die u dat gunt.
·  voorrang bij kaartverkoop
·  een kijkje achter de schermen
· informatie van achter de schermen: persoonlijke e-mails van directeur en programmeur*

Ja, ik wil graag periodiek schenken

Schenken is fiscaal gunstig
De Stadsschouwburg is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag uw periodieke schenking (lijfrente) jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien hoeft de Stadsschouwburg geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. De periodieke gift wordt aangegaan voor een duur van tenminste 5 jaar. De Stadsschouwburg draagt de kosten van de schenkingsakte en organiseert de afhandeling hiervan, als u gebruik maakt van onze notaris. Meer informatie over fiscaal gunstig geven.

Nalatenschap
Als u de Stadsschouwburg wilt vernoemen in uw laatste wil, neem dan contact op met
Nynke de Haan, 020-523 78 66

*Directeur Melle Daamen informeert u één keer per jaar, via email, over het wel en wee in de Stadsschouwburg. Programmeur René van der Pluijm informeert u vier keer per keer per jaar, via email, over zijn ideeën, over de voorstellingen die hij programmeert en over voorstellingen die u beslist niet mag missen.