Schenken en nalaten

Als liefhebber van kunst & cultuur steunt u de Stadsschouwburg van harte door de Stichting Stadsschouwburg Amsterdam te vernoemen in uw laatste wilsbeschikking of met een periodieke schenking. Elke schenking aan de Stadsschouwburg is welkom.

Exclusieve privileges, voor u of voor mensen die u dat gunt.
•  voorrang bij kaartverkoop
•  een kijkje achter de schermen
•  ontmoeting met de programmeurs 
 
Schenken is fiscaal gunstig
De Stadsschouwburg is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag uw periodieke schenking (lijfrente) jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien hoeft de Stadsschouwburg geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. De periodieke gift wordt aangegaan voor een duur van tenminste 5 jaar. De Stadsschouwburg draagt de kosten van de schenkingsakte en organiseert de afhandeling hiervan, als u gebruik maakt van onze notaris. Meer informatie over fiscaal gunstig geven.

Nalatenschap
Als u de Stadsschouwburg wilt vernoemen in uw laatste wilsbeschikking, neem dan contact op met Martine Weide, 020-523 78 67

Hoe realiseert u de periodieke gift?